Piehls bryggeri

 

Personalen vid Gustaf Piehls Nya Bryggeri 1895-97. Tekniska Museet


Gustaf Piehls Nya Bryggeri
1892 startade Carl Gustaf Piehl ett nytt bryggeri, den här gången också på Söder i kvarteret Rektangeln vid korsningen Götgatan/Ringvägen.
Gustaf Piehls Nya Bryggeri var en stor anläggning. Med tiden blev det ett av Sveriges största och modernaste bryggerier. Bland annat hade man tidigt elektricitet.  

Karin Piehl i salongen

Där fanns också en bostad för familjen Piehl med tio barn, guvernant och pigor. På ett foto kan man se Karin Piehl (dotter till Carl Gustaf och Sofia) sitta och läsa i salongen i familjens våning på Götgatan 66.
Eftersom ölet transporterades med häst och vagn men senare också med lastbil fanns det också stall och vagnverkstad vid bryggeriet. 

Carl Gustaf Piehl efterträddes av sin son Carl-Gustaf som 1918 sålde bryggeriet till AB Stockholms Bryggerier. Verksamheten fortsatte t o m 1941. 

Här finns bilder från Gustaf Piehls Nya Bryggeri