Välkommen

cropped-droppedImage.jpgNeumüllerska släktföreningen grundades 1978 för att stärka sammanhållningen bland ättlingarna till bryggaren Friedrich Rudolph Neumüller (1824-1892) och hans fru Emilie Reuszner (1826-1906) inom släktgrenarna Egnell, Piehl, Åkerlund, Riben och Neumüller. Läs mer om släktföreningen!

Medlemmar i släktföreningen kan enligt stadgarna vara ättlingar till Friedrich Rudolph Neumüller och Emilie Reuszner och  make/maka/sambo till en ättling. Släktmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Släktföreningens styrelse 2019
Släktgrenen Egnell: Anders Ekman, en plats vakant
Släktgrenen Piehl: Margareta Piehl, Gustaf Piehl
Släktgrenen Åkerlund: Johan Åkerlund, Eva Thulin
Släktgrenen Neumüller: Anders Neumüller (ordf.), Lottie Neumüller
Släktgrenen Riben: Pia Zätterström , en plats vakant. 
Adjungerad (från släktgrenen Piehl): Birgitta Modigh

Medlemsavgift
Familj 200 kr
Vuxen 75 kr Barn/ungdom 50 kr
Plusgirokonto 6388462-1

Föreningen för ett släktregister. För att hålla det aktuellt behöver vi få uppgift om nyfödda, avlidna och andra familjehändelser. För att du ska kunna få information om släktföreningens aktiviteter eller veta mer om släkten Neumüller behöver vi också få aktuell mailadress. 

Gå med i släktföreningens grupp – Neumullersläktingar –  på Facebook!

Hjälp till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som är intresserade av släkten och av bryggerihistoria! 

Ansvarig för webbsidan är Birgitta Modigh

För kontakt med släktföreningen: info@nemuller.org