Välkommen

cropped-droppedImage.jpgNeumüllerska släktföreningen grundades 1978 för att stärka sammanhållningen bland ättlingarna till bryggaren Friedrich Rudolph Neumüller (1824-1892) och hans fru Emilie Reuszner (1826-1906) inom släktgrenarna Egnell, Piehl, Åkerlund, Riben och Neumüller. Läs mer om släktföreningen!

Medlemmar i släktföreningen kan enligt stadgarna vara ättlingar till Friedrich Rudolph Neumüller och Emilie Reuszner och  make/maka/sambo till en ättling. Släktmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Släktföreningens styrelse 2022
Släktgrenen Egnell: Henrik Egnell, Nina Egnell
Släktgrenen Piehl: Margareta Piehl, Gustaf Piehl
Släktgrenen Åkerlund: Pauline Åkerlund Suhard, Susanna Gunnå
Släktgrenen Neumüller: Mina Neumüller Malhotra, Eva Neumüller Pooyan
Släktgrenen Riben: Pia Zätterström , Elisabeth Zätterström
Adjungerade: Eva Thulin (släktgrenen Åkerlund), Birgitta Modigh (släktgrenen Piehl) 

Medlemsavgift
Familj 200 kr
Vuxen 75 kr Barn/ungdom 50 kr
Plusgirokonto 6388462-1

Föreningen för ett släktregister. För att hålla det aktuellt behöver vi få uppgift om nyfödda, avlidna och andra familjehändelser. För att du ska kunna få information om släktföreningens aktiviteter eller veta mer om släkten Neumüller behöver vi också få din mailadress. 

Gå med i släktföreningens grupp – Neumullersläktingar –  på Facebook!

Hjälp till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som är intresserade av släkten och av bryggerihistoria! 

Ansvarig för webbsidan är Birgitta Modigh

För kontakt med släktföreningen: info@nemuller.org