Släkten Neumüller

Schenkenfelden

Anor från Ober-Österreich
Släkten härstammar från norra delen av Ober-Österreich och de närbelägna orterna Schenkenfelden och Leonfelden. Namnet var vanligt och det förekommer flera bönder och kvarnägare med det namnet i Schenkenfelden. Senare nämns staden Eferding vid Donau. På 1620-talet var medlemmar av släkten anförare på protestantisk sida i ett bondekrig, en utlöpare till 30-åriga kriget.

Den förste bryggaren
Den förste bryggaren Gregor Neumüller (1633-1705) föddes i Schenkenfelden och blev sedan borgare och bryggmästare i Leonfelden. Han var gift med Marie, född Kirchner, och de fick sju barn. Sonen Johannes Michael (1670-1738) tog över sin fars rättigheter och blev bryggare i Leonfelden. 

Neumüllers i Krumlov
Den äldste av Johannes Michaels söner, Franz Josef  (1707-1772) blev hattmakare och slog sig ner i staden Krumlov i södra Böhmen (nuvarande staden Cesky Krumlov i Tjeckien). Redan vid 18 års ålder ägde han en fastighet i Krumlov. Sonen Carolus (1757-1814) var hattmakare och senare bryggare i Krumlov. Enligt familjetraditionen skall Carolus framgångar som bryggare haft betydelse för yrkesvalet bl a för den svenska grenen.

De hus som Franz Josef och Carolus bodde i i Cesky Krumlov finns fortfarande kvar och är väl bevarade, liksom en stor del av den äldre bebyggelsen i den vackra staden Krumlov. Läs mer om Çesky Krumlov och Krumlov och släkten Neumüller

Släkten i Diepholz
Johannes Michaels yngste son Mathias (1718-1772) flyttade 1741 till Diepholz i Niedersachsen i Tyskland där han tog över en hattverkstad genom att gifta sig med änkan till en hattmakare. De fick sex barn och de fyra som levde till vuxen ålder är förfäder till neumüllergrenen i Diepholz. Två söner, Franz och Berend, följde sin far i fotspåren och blev hattmakare. Dottern Maria Magdalena gifte sig också med hattmakare, men den dotter som blev mest omtalad var Margarethe Katharina (1742-1808). Hon gifte sig med officeren och adelsmannen Friedrich August von Kotzau (släkt med huset Hohenzollern) efter det att hon hade skött hans krigsskador i sitt föräldrahem. Han hade förlorat sin vänstra arm och blivit skjuten i den högra i sjuårskriget 1756-1763, där också Sverige deltog. 

I över hundra år var släkten Neumüller hattmakare i Diepholz. En ättling, Heinrich R. Neumüller (1814-1886) som flyttade till Schwerin blev t o m hovhattmakare. 

Till Sverige 1845
Näst äldst av Mathias söner med Margarete Sophie Reesing, f. 1790, var Friedrich Rudolph N. Han flyttade till Sverige vid 21 års ålder 1845. Friedrich Rudolph Andreas fick sju barn med hustrun Eva Emilie Kristina Reuszner (1826-1906): John, Anna, Charlotta, Sofia, Pauline, Otto Emil och Elisabeth.

Som källa till släkthistoriken har i första hand använts Geschichte der Familie Neumüller som kan beställas från info@neumuller.org

Jens Neumüller i Tyskland har sammanställt ett översiktligt släktträd, som han gjorde till släktmötet 2018, med alla grenar och även ett med grenen NS (Neumüller-Simonsson) fram t o m i dag. De finns här: Stammbaum och Auszug Stammbaum englisch

Jens Neumüller har också gjort ett uppdaterat släktträd för alla grenar t o m oktober 2016. Filen (i Excel) kan beställas från info@neumuller.org. 

Neumüllerska släktföreningens släktkalender från 1993 finns här som pdf-fil.

De svenska släktgrenarna