Skarpnäck

0h2a0016

Skarpnäck ligger i sydöstra delen av Brännkyrka, på gränsen till Nacka. Redan på 1700-talet införlivades också Klisätra, som låg norr om Ältasjön. Den äldsta anteckningen om Skarpnäck i medeltida urkunder är från 1432. På 1500-talet innehades “Skarpa” av Gabriel Kristiernsson av den högadliga ätten Oxenstierna. Efterhand kom alla hemman i Skarpa att att ägas av släkten Oxenstierna av vilken en gren residerade i Tyresö från 1600-talet.

Den gamla gården byggdes till säteri på 1670-talet under Maria Sofia de la Gardie, änka efter Gustav Gabrielsson Oxenstierna. Från och med nu går också Skarpa under namnet Skarpnäck. Säteriet gick vidare i arv på kvinnolinjen till början av 1700-talet, då gården köptes av Anders Leijonstedt. 1827 såldes godset till grosshandlaren Anders Svedelius. Svedelius var gift med Lovisa Charlotta von Schantz, ättling till Anders Leijonstedt.

1863 köpte Fr R Neumüller Skarpnäck. Han byggde en ny huvudbyggnad och ett stort magasin som fortfarande finns kvar. Den gamla huvudbyggnaden blev flygel. Neumüller gjorde Skarpnäck till en mönstergård och förbättrade dräneringen av de stora åker- och ängsmarkerna. Det innebar att han kom i konflikt med grannegendomen Nacka gård, vilket slutade med att han köpte gården. Arvingarna bildade 1902 AB Nacka-Skarpnäck. 1923 köpte Stockholms stad Skarpnäck och 1939 Nacka och Klisätra.

Stockholms stad hade under en längre tid ett behandlingshem för alkoholister på Skarpnäck. Gården är nu en del av stadsdelen Skarpnäck. Ett par ursprungliga torp finns bevarade i området, ett av dem ligger invid den plats där den gamla, legendariska krogen Pungpinan en gång stod.

Källa: Selling, Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrakten

Om Skarpnäck: Eric Thorsén, Skarpnäcks gård. Stockholms Universitet. Konstvetenskapliga institutionen. VT 1979.

Gösta Selling, Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrakten. Stockholm 1977.

E. Alfred Jansson, Nacka. Kring Nacka ström 1557-1887. Nacka kulturnämnd.

Köpmansfurstens arv- Erstavik, Petersenska huset, herrgårdslandskapet och rekreation för en växande stad. Stockholm 2022.