Släkten Reuszner

Friedrich Neumüller gifte sig den 3 november 1850 med Eva Emelie Reuszner. De tillhörde båda Tyska Sankta Gertruds församling i Stockholm. 

Eva Reuszner föddes den 3 februari 1826 i Katarina Södra församling i Stockholm och dog den 19 januari 1906. Föräldrarna var Joseph Gottlieb Reuszner, bomullsfabrikör,  f. 1792 och Christina Jansson f. 1788.

I Tyska kyrkans församlingsbok omnämns Friedrich Neumüller som sockerbruksarbetare. Han hade då ännu inte börjat sin bana som bryggare. Intressant är att också svärfadern J G Reuszner hade drivit sockerbruk i Tanto på Söder vid sidan av sin verksamhet som bomullsfabrikör. Reuszner hyrde en del av ett gammalt kronobränneri vid Tanto av klädesfabriken G W Marcks von Würtenberg för att driva sockerbruk 1833-1834, men han överlät sockerbruket redan 1834 till Lorens Kaijser. Sockerbruket vid Tanto var i drift 1833-1850. 

J G Reuszner fick burskap som linne- och bomullsfabrikör 1821. Detta var en förutsättning för att han skulle få driva bomulls- och lintillverkning. Han ansågs vara en mycket skicklig. I en bok om bomulls- och linspinning från 1828 (Afhandling om den förbättrade och förenklade Nya Magerska Linspinnings-Methoden) skrev han om en ny metod för rötning av lin. Efter texten anmärks följande: ”Anmärkes: Att Herr Fabrikören J. G. Reuszner är en af Sweriges skickligaste Fabrikanter.”

J G Reuszner var inte den ende bomullsfabrikören med det namnet på Söder utan det verkar som om yrket gick i släkten. De hade också flera fastigheter i Katarina och Maria församlingar på Söder. En sentida släkting Kapten G H Reuszner (1881-1940) var ledamot i styrelsen för Södertälje Bryggeri med disponenten Sten Simonsson.