Släktmöte i Linköping med ”Bryggarkärran” i centrum

Foto: Mina Neumüller

Den 3 september var det släktmöte på Flygvapenmuseet i Linköping. Efter många påtryckningar och diskussioner har släktföreningen med Anders Neumüller som drivande kraft lyckats få ”Bryggarkärran”, ett flygplan av typen Blériot, på plats i Flygvapenmuseet. Planet kommer att ingå i museets fasta utställning som nu håller på att byggas om. Därför var museet en självklar plats för 2022 års släktmöte.

Mötet öppnades med lunch och sedan var det årsmötesförhandlingar som leddes av Eva Thulin. Vid mötet valdes en styrelse med flera nya ledamöter och full representation för alla släktgrenar.

Släktgren
Egnell: Henrik Egnell, Nina Egnell 
Piehl: Margareta Piehl Wahlström, Gustaf Piehl  
Åkerlund: Pauline Åkerlund Suhard, Susanna Gunnå 
Neumüller: Mina Neumüller Malhotra, Eva Neumüller Pooyan
Riben: Pia Zätterström, Elisabeth Zätterström

Avgående ledamöterna Anders Neumüller, Anders Ekman och Johan Åkerlund avtackades.

Kassören påminde om att den låga årsavgiften behövs för att föreningen ska kunna ordna möten. Mötet finansierades av årsavgiften och de som inte har betalat in ännu uppmanas att skicka pengar till pluskonto 638 84 62-1. 50 kr för ungdomar 12-18 år, 75 kr för vuxna eller 200 kr per familj. Ange namn!

Efter lunchen berättade Anders Neumüller om Bryggarkärran och historien bakom Otto Emil Neumüllers donation till flygvapnet och de första flygningarna 1912. Anders har skrivit en intressant artikel om Bryggarkärran och flygaren Olle Dahlbeck. Dahlbeck var svåger till Fredrik Neumüller och hans syster Lisa (Elisabeth) var alltså gift med Fredrik Neumüller – och inte syster (fel i bildtext i artikeln). Lär här om Bryggarkärran

Vi fick också tillfälle att se Bryggarkärran på plats med museiintendenten Torsten Nilsson som guide. Det finns många anekdoter kring Bryggarkärran och Olle Dahlbeck. Bland annat så nödlandade Dahlbeck bakom Samuel August Ericssons lada utanför Vimmerby i oktober 1912. Samuel August var Astrid Lindgrens far! Kanske var det så hon fick inspirationen till Karlsson på taket.

Bryggarkärran. Nyrop nr 3. Foto: David Brohede

I Vreta Kloster finns familjen Johan Egnells familjegravar. Claes Egnell berättade om släktens ursprung i Östergötland och släktgrenen Anna Neumüller–Herrman Egnell och deras sex barn. Herrman Egnell var en framgångsrik bryggare och drev bland annat Eskilstuna Bryggeri och många i släkten blev egna företagare och uppfinnare (Arne Egnell). I en annan av de talrika Egnell-grenarna fanns det en märklig person som Claes har skrivit en bok om (Han dog med stövlarna på). Det är äventyraren ”indianfursten” Albert Egnell som utvandrade till Amerika och letade guld ända upp i nordligaste Kanada.

Claes Egnell vid Egnellska släktgravarna vid Vreta Kloster

Dagen avslutades vid Vreta kloster bryggeri i Ljungsbro där vi kunde dricka öl ur flaskor med en etikett med Neumüllers Flygaröl. Bryggaren Andreas Fejes berättade om bryggeriets snabba expansion från hobbytillverkning i liten skala hemma till dagens bryggeri med en anställd och egen lokal.