Piehls bryggeri

g_piehls_3På 1880-talet köpte Carl Gustaf Piehl Pehr Bjurholms bryggeri på Björngårdsgatan på Söder. Piehl hade avlagt bryggmästarexamen vid bryggaruniversitetet Weihenstephan i Bayern. Senare hade han arbetat hos F. R. Neumüller. Bryggeriet blev mycket framgångsrikt.

piehlsbrygg1889 sålde Piehl sitt bryggeri till konsortiet AB Stockholms Bryggerier men fortsatte att driva verksamheten som disponent i tre år, till dess en schism uppstod med ägarna och han istället grundade Gustaf Piehls Nya Bryggeri.

Gustaf Piehls nya bryggeri
År 1892, tre år efter det att Carl Gustaf Piehl sålt sitt bryggeri på Björngårdsgatan till AB Stockholms Bryggerier, blev det en schism mellan honom och svågern Hermann Egnell, vilket resulterade i att Piehl tvingades lämna sin disponentbefattning vid C. G. Piehls bryggeri.

Därefter anlade Carl Gustaf Piehl ett stort och modernt bryggeri vid Götgatan – Gustaf Piehls Nya Bryggeri..

Carl Gustaf Piehl efterträddes av sin son Carl-Gustaf. AB Stockholms Bryggerier lade 1941 ner Carl Gustaf Piehls Nya Bryggeri.

Stockholms bryggerier
AB Stockholms Bryggeriers historia hade sin början i ett informellt sammanträde mellan Hamburgerbryggeriets ägare, Franz Heiss och Georg Sellmann, ägarna till Nürnbergbryggeriet, Fritz Dölling med söner och mågen Emil Egnell, samt finansmannen Louis Frænkel ute på Egnells Värmdöegendom Velamsund, där de flesta inblandade bodde över somrarna.

Fyllbacken
“Fyllbacken” låg i nedre delen av Götgatan och var verkligen en backe innan bergknallarna sprängdes för nya Götgatan. Vid Fyllbacken samlades hantverk och industrier av olika slag, där de många bryggerierna –  Spaaks, Piehls, Bjurholms och Tyska Bryggeriet – var drivande. Hantverkare i närheten var vagnmakerier, tunnbindare, åkerier hovslagare m.m.

Tunnbindar-Olle
Mest känd var “Tunnbindar-Olle” köpte ekar på rot i Småland och Östergötland för att tillverka alla bryggerierna med material till fat. jäskar och liggare. “Tunnbindar-Olle” tillverkade en punschliggare på tiotusen liter till Stockholmsutställningen 1897.
Källa: Stockholmsliv II:1. Av Staffan Tjerneld. Stockholm 1996.

Svensk näringslivshistoria
Centrum för Näringslivshistoria tar fram guldkornen ur företagens historia! I källmaterialen, bilderna, filmerna och föremålen finns berättelsen om den svenska näringslivshistorien.