Neumüllers bryggeri

Friedrich Rudolph Neumüller var egentligen sockerbruksmästare, men lärde sig av framför allt av Franz Bechmann att brygga det nya och populär bayerska ölet, som fick stora framgångar i Sverige i mitten av 1800-talet. Helt utan erfarenhet av öltillverkning lånade han 1853 ihop en större summa pengar och köpte det nedgångna bryggeriet på Åsögatan, där man hade bryggt öl sedan år 1676. Han moderniserade bryggeriet, köpte nya tomter, byggde ut lokalerna och köpte det allra senaste i maskinväg. Neumüller var mycket framgångsrik, blev miljonär, riddare av Vasaorden och god vän med kungen.

Bryggarkarra

Sonen Otto Emil, som hade fått utbildning på anrika Weihenstephan, fick så småningom ta över bryggeriet. Både Otto Emil och hans systrar gifte in sig i andra bryggarsläkter (Simonsson och Egnell).

1899 ingick Neumüllers bryggeri i konsortiet AB Stockholms Bryggerier. Efter en tvist med konsortiet avgick Otto Emil som disponent. Därmed förlorade konsortiet också rätten till namnet Neumüller och efter att ett år ha kallats för Stjärnan efter sina stjärnformade etiketter övertog bryggeriet på Åsögatan 1929 det då nedlagda Kungsholmsbryggeriet S:t Eriks namn, och under denna beteckning levde det kvar till dess att verksamheten överflyttades till andra delar av konsortiet.

neumuller_1

Anställda vid Neumüllers bryggeri

 

Källor: Edward Blom, Tyskarna som industrialiserade Stockholms bryggerinäring. – En intressant skildring av utvecklingen av den svenska bryggerinäringen fr o m 1850-talet tack vare invandrade tyska fackmän. Här kan man också läsa historien om bildandet av AB Stockholms bryggerier fr o m 1889, där bland andra Neumüllers och Piehls bryggerier ingick.

Samuel Bring, S:t Eriks bryggeri på Åsögatan. Stockholm : [s.n.], 1939. Serie: Bidrag till Stockholms bryggeriers historia.

Mer om bryggerihistoria (Företagsminnen. Tidskrift från föreningen för Stockholms företagsminnen 2004:1, sid. 13-15), Foretagsminnen_2004_No1

Tivoli och öl
Fredrik Rosenquist var en av de som introducerade den bayerska tjockmäskmetoden i Sverige. 1843 öppnade han Tyska Bryggeriet vid Tullportsgatan 42, nuvarande Östgötatan 52. En av Rosenquists bästa kunder var den bayerskfödda drottning Josefina. Med drottningen som förebild blev det modernt att dricka bayerskt öl.

För att få ännu mera fart på ölförsäljningen öppnade Rosenquist 1847 ett tivoli i Beijers trädgård som låg vid bryggeriet. För att få besökare till Rosenquists Tivolianläggning, som då låg i utkanten av staden, gick det särskilda hästomnibussar från Gustav Adolfs torg. Det fanns också attraktioner som fyrverkerier, ekläreringar och sommarteater med pantomimer och tablåer.