Välkommen

cropped-droppedImage.jpgNeumüllerska släktföreningen grundades 1978 för att stärka sammanhållningen bland ättlingarna till bryggaren Friedrich Rudolph Neumüller (1824-1892) och hans fru Emilie Reuszner (1826-1906) inom släktgrenarna Egnell, Piehl, Åkerlund, Riben och Neumüller. Läs mer om släktföreningen!

Medlemmar i släktföreningen kan enligt stadgarna vara ättlingar till Friedrich Rudolph Neumüller och Emilie Reuszner och  make/maka/sambo till en ättling. Släktmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Släktföreningens styrelse 2019
Släktgrenen Egnell: Anders Ekman, en plats vakant
Släktgrenen Piehl: Margareta Piehl, Gustaf Piehl
Släktgrenen Åkerlund: Johan Åkerlund, Eva Thulin
Släktgrenen Neumüller: Anders Neumüller (ordf.), Lottie Neumüller
Släktgrenen Riben: Pia Zätterström , en plats vakant. 
Adjungerad (från släktgrenen Piehl): Birgitta Modigh

Medlemsavgift
Familj 200 kr
Vuxen 75 krBarn/ungdom 50 kr
Plusgirokonto 6388462-1

Vill du få information om släktföreningens aktiviteter eller veta mer om släkten Neumüller, hör av dig per mail till info@neumuller.org

Gå med i släktföreningens grupp – Neumullersläktingar –  på Facebook!

Hjälp till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som är intresserade av släkten och av bryggerihistoria! 

Ansvarig för webbsidan är Birgitta Modigh

För kontakt med släktföreningen: info@nemuller.org