Välkommen

cropped-droppedImage.jpgNeumüllerska släktföreningen grundades 1978 för att stärka sammanhållningen bland ättlingarna till bryggaren Friedrich Rudolph Neumüller (1824-1892) och hans fru Emilie Reuszner (1826-1906) inom släktgrenarna Egnell, Piehl, Åkerlund, Riben och Neumüller. Läs mer om släktföreningen!

Medlemmar i släktföreningen kan enligt stadgarna vara ättlingar till Friedrich Rudolph Neumüller och Emilie Reuszner och  make/maka/sambo till en ättling. Släktmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Släktföreningens styrelse
Anders Neumüller, ordförande, Annika Wahlund, Anders Ekman, Lottie Nemüller, Birgitta Modigh, Johan Piehl, Margareta Piehl Wahlström, Johan Åkerlund och Eva Thulin.

Medlemsavgift
Familj 200 kr
Vuxen 75 krBarn/ungdom 50 kr
Plusgirokonto 6388462-1

Gå med i släktföreningens grupp – Neumullersläktingar –  på Facebook!

Hjälp till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som är intresserade av släkten och av bryggerihistoria!. 

Ansvarig för webbsidan är Birgitta Modigh